Koncepce využití Branického divadla

Při vytváření koncepce uměleckého a komunitního využití Branického divadla jsme si museli zadat hned na úvod několik premis, ze kterých je nutno vycházet:

Programové schéma

Speciální aktivity

Zde bychom měli zmínit v tuto chvíli již čtyři připravované aktivity, které v případě, že nám bude divadlo pronajato, v něm budeme samozřejmě realizovat:

Repertoár

Tým

Věříme, že se nám podařilo přesvědčit vás o našem seriózním zájmu i reálných předpokladech ke splnění jediného cíle: rozvíjet Branické Divadlo po umělecké i společenské stránce v tom nejlepším slova smyslu.  Např. náš Letní Divadelní Dvůr je toho již prvním hmatatelným důkazem.  

Děkujeme za Váš čas i pozornost  

BCD CZ a.s.

IČ: 61673145,
DIČ: CZ61673145
Bořivojova 878/35, 130 00, Praha 3
Bankovní spojení: 9217816001/5500